Thursday, April 26, 2012

家常仔之蕃茄炒蛋

送飯一流~好方便, 不過用來帶飯返公司就麻麻地, 因為翻熱會變老蛋..

1)蛋+小小鹽, 快炒半生, 放埋.
2)蕃茄加糖加生抽炒,大火, 試味
3)加小小水(小小好了, 本身蔬菜都會出水..), 煮至半念身, 中火
4)加ketup, 多少隨意, 我覺得享利好味過地門, 因為地門太酸
5)加番D蛋回去一齊炒. 中火

我自己鐘意水D, 有D人就要乾身, 大家各有喜好~

Enjoy Foods~~^^

No comments:

Post a Comment